Witaj na stronie Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

kontakt@pswf.pl

Danuta Kaszyńska

 

Danuta Kaszyńska – Honorowa Prezeska PSWF KKB
Prezeska i współzałożycielka Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu w latach 2004- 2018. Pełniła funkcję członkini: Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Rady Ekspertów do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku, a także Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Przez dwie kadencje była Przewodniczącą Podlaskiego Forum Gospodarczego. Radna województwa podlaskiego w kadencji 2010-2014.

Od wielu lat bierze udział w pracach Kapituły Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw Kuriera Porannego.
Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Białymstoku i regionie, Członkini Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Aktywistka społeczna, działaczka na rzecz kobiet, zachęcająca do włączania się w życie polityczne i społeczne. Propagatorka idei uczenia się przez całe życie. Z wykształcenia nauczyciel matematyki. Prowadziła działalność gospodarczą jako współwłaścicielka sieci aptek i laboratorium diagnostycznego. W latach 2015-2019 tworzyła a następnie była dyrektorką Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku.
Uważa, że bardzo ważna jest równowaga między pracą zawodową, życiem rodzinnym i działalnością na rzecz otoczenia w którym żyjemy. W roku 2016 odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Adres strony internetowej: kaszynska.pl