Witaj na stronie Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

kontakt@pswf.pl

Lista członkiń

Profesor Ewa Katarzyna Czech uzyskała tytuł dr habilitowanego w 2010 roku z zakresu nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne. Jest autorką ponad 80 publikacji z zakresu prawa, w tym głównie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska czy prawa leśnego. Brała udział w kilkuset sympozjach, konferencjach czy seminariach, tak krajowych i zagranicznych. Odbyła pięć staży zagranicznych w Austrii, Czechach, Bułgarii, na Białorusi i Ukrainie.
W latach 1998 – 1999 była konsultantem programu pomocowego ONZ w zakresie wdrażania ekorozwoju w gminach zgodnie z zaleceniami Agendy 21. W 1999 r. współpracowała z międzynarodowym koncernem usług doradczych i audytorskich Ernst&Young, w zakresie szkoleń dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. W roku 2000 i n. przygotowywała propozycje legislacyjne w zakresie handlu emisjami i w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Od 2011 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej, funkcjonującym w ramach Katedry Prawa Administracyjnego. Od 2012 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Odbyła i ukończyła pomyślnie złożonymi egzaminami dwie aplikacje prawnicze. Aplikację prokuratorską ukończyła w 1999 r. Aplikację radcowską ukończyła w 2003 r. W 2014 r. otrzymała odznaczenie od Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od wielu lat współpracuje z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. W ramach tej współpracy była kierownikiem trzech edycji studiów podyplomowych z zakresu zagadnień prawnych dla pracowników Lasów Państwowych, wykonywała też funkcję doradczą w ramach struktur Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska.

Od roku 2003 wykonywała zawód radcy prawnego, początkowo prowadząc własną kancelarię, następnie również jako wspólnik kancelarii radców prawnych. W tym czasie zajmowała się obsługą prawną podmiotów prywatnych i sektora publicznego.

Od 2015 r. prowadzi kancelarię adwokacką.
Zespół prawników kancelarii został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, posiadających uznanie i szacunek oraz legitymujących się stopniami naukowymi, cieszący się dobrą opinią w środowisku wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej.

Jesteśmy cenieni za elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań dla naszych klientów, zdolność dopasowania warunków współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, oferując klientom dedykowane i optymalne finansowo usługi prawne. Kancelaria prowadzi sprawy w różnych konfiguracjach: działalność osobista w niewielkim zespole, wyspecjalizowane zespoły powoływane wraz z naszymi partnerami w zakresie szerokiego wsparcia pozycji procesowej, określania ryzyka otoczenia biznesowego oraz spraw wymagających wielowątkowych kompetencji prawniczych.

Obszary praktyki to między innymi: ochrona środowiska i zasoby naturalne, energetyka, nieruchomości, budownictwo i proces inwestycyjny, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i administracyjno – sądowe, prawo karne, samorząd terytorialny, gospodarka komunalna, prawo spółek, przejęcia, fuzje i restrukturyzacje.

 

Zapraszamy na stronę internetową Kancelarii Adwokackiej

www.profnzw-ewaczech-adwokat.com/

Kancelaria Adwokacka
Prof. UwB dr hab. Ewa Katarzyna Czech
tel. kancelarii: 791 590 065