Witaj na stronie Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

kontakt@pswf.pl

Lista członkiń

Danuta Kaszyńska – Prezeska i współzałożycielka Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Członkini Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Członkini Rady Ekspertów do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku a także Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Białymstoku. Radna sejmiku województwa podlaskiego w kadencji 2010-2014. Działaczka społeczna zachęcająca kobiety do włączania się w życie polityczne i społeczne. Propagatorka idei uczenia się przez całe życie.

Uważa, że bardzo ważna jest równowaga między pracą zawodową, życiem rodzinnym i działalnością na rzecz otoczenia w którym żyjemy. W roku 2016 odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.